ქ. თეთრიწყაროს სასმელი წყლის რეაბილიტაციის დაწყებდანვე საქართველოს სამოქალაქო საზოგადიების განვითარების ასოციაცია (ACSDG) ცდილობს მოიპოვოს დეტალური ინფორმაცია ამ პროექტის შესახებ, თუმცა, სახელმწიფო უწყებები საკმაოდ მწირ ინფორმაციას გასცემენ, ამასთან ერთად, თითქმის ყოველთვის დარღვეულია საქართველოს ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილი ვადები.
 

ეს ვითარება ქმნის ვარაუდის საფუძველს, რომ დაინტერესებული საზოგადოება ვერ ჩაერთვება პროექტის თუნდაც განხორციელების სტადიაზე, რაც თავისთავად ეწინააღმდეგება პროექტის დამფინანსებლის, ევროპის საინვესტიციო ბანკის პოლიტიკას.


აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის საინტერესო ინფორმაციის მისაღებად დახმარება ევროპის საინვესტიციო ბანკს ვთხოვეთ, რომელმაც მალევე გვიპასუხა და დახმარებასაც დაგვპირდა.


 

პასუხი EIB-დან
 

უკან


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვებ-გვერდი მომზადებულია აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) პროგრამის „საქართველოში საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების“ (G-PAC) ფარგლებში.

ვებ-გვერდის შინაარსზე პასუხისმგებელია მხოლოდ სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ასოციაცია და ის არ შეიძლება განხილულ იქნეს USAID-ის ან ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის შეხედულებათა ამსახველად.

 
  Copyright @ ACSDG 2011